Wartościowe artykuły

2pu

Biznes

Wybór komornika

Wybór komornika

Odzyskanie swoich pieniędzy często jest bardzo długim i trudnym procesem. W takiej sytuacji wierzyciele bardzo chętnie sięgają po pomoc komornika. Zazwyczaj jest to bardzo skuteczna metoda, ale wymaga ona posiadania odpowiednich dokumentów. Jeżeli już jest to będziemy wówczas komornik może przymusowo wyegzekwować należność. Jak zatem wygląda cała procedura.

Wybór kancelarii komorniczej

Pierwszym krokiem jest wybór kancelarii komorniczej. Zazwyczaj to wierzyciel decyduje o wyborze komornika, który działa na obszarze konkretnego sądu. Jeżeli prowadzona jest egzekucja z nieruchomości wówczas komornik musi działać na konkretnym rejonie. Wybierając komornika składa się wniosek o wszczęcie egzekucji do konkretnej kancelarii.

Możemy wybrać na przykład kancelarię komornikbobek.pl. Zazwyczaj egzekucję prowadzone są szybko i skutecznie. Może jednak zdarzyć się sytuacja, że prowadzona egzekucja zajmie znacznie więcej czasu niż pierwotnie było to przewidziane.

Co podlega pod egzekucję?

Zakres rzeczy które podlegają pod egzekucji jest dość szeroki. Mogą być to różnego rodzaju ruchomości oraz nieruchomości. Zajęte może zostać wynagrodzenie z pracy jak i świadczenia emerytalne lub rentowe. Bardzo często zajmowany jest również rachunek bankowy. To wszystko sprawia, że egzekucja komornicza jest często na szybko i sprawnie.